EXDESIGN

Sposób współpracy

KONCEPCYJNY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ:

• Spotykamy się z Państwem na terenie budowy, gdzie wykonujemy pomiary pomieszczeń, których ma dotyczyć projekt. Również robimy zdjęcia, które na kolejnych etapach projektowania są nam niezbędne. Podczas tego spotkania przeprowadzamy z Państwem „wywiad”, który ma na celu poznanie Państwa preferencji, potrzeb i oczekiwań. Państwo natomiast dostają „pracę domową”, która polega na znalezieniu w dostępnych źródłach przykładów pomieszczeń/ przestrzeni, które są szczególnie bliskie Waszym sercom i odzwierciedlają to, co chcielibyście by powstało w Waszych domach/ mieszkaniach/ miejscach pracy. Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż na podstawie tego i przeprowadzonego „wywiadu” jesteśmy w stanie celniej wpisać się przygotowywaną dla Was koncepcją w gust i oczekiwania Inwestorów.

• Przygotowujemy 1-2 koncepcje w modelu 3D lub jeżeli pole działania jest dość zawężone modelujemy koncepcję w 1 wariancie, którą następnie Państwu prezentujemy na spotkaniu. Po nim otrzymają Państwo maila ze „skrótem” ze spotkania aby móc spokojnie przemyśleć zaprezentowaną koncepcję oraz zastanowić się nad zmianami. Mają Państwo możliwość wprowadzenia 2 tur zbiorczych poprawek.

• Od tego momentu mamy ze sobą kontakt mailowy. Wprowadzamy poprawki, ustalamy ostateczną wersję koncepcji. Po jej zaakceptowaniu przez Państwo przygotowywane są wizualizacje. Gdy projekt jest gotowy do przekazania ustalamy termin spotkania aby móc tego dokonać. Projekt otrzymują Państwo w 2 egzemplarzach drukowanych a następnie pliki elektroniczne, które są wysyłane drogą mailową.

PODSTAWOWY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ:

• Obejmuje wszystko to, co zawarte zostało w wersji „KONCEPCYJNEJ projektu architektury wnętrz” oraz:

• Po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji w postaci modelu 3D wykonywane są nie tylko wizualizacje ale również rysunki wykonawcze potrzebne ekipie wykończeniowej do zrealizowania projektu. Nie wykonywane są jedynie rysunki dotyczące mebli „pod wymiar” oraz nie są dobierane szczegółowe elementy stanowiące o wystroju wnętrza tj. oprawy oświetleniowe czy meble.

• Po wykonaniu rysunków są one przesyłane do inwestora w celu akceptacji. Wyjątek stanowią wizualizacje, które inwestor widzi dopiero w dniu przekazania projektu. Gdy projekt jest gotowy do przekazania ustalamy termin spotkania aby móc tego dokonać. Projekt otrzymują Państwo w 2 egzemplarzach drukowanych a następnie pliki elektroniczne, które są wysyłane drogą mailową.

KOMPLEKSOWY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ:

• Obejmuje wszystko to, co zawarte zostało w wersji „KONCEPCYJNEJ i PODSTAWOWEJ projektu architektury wnętrz” oraz:

• Po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji w postaci modelu 3D wykonywane są nie tylko wizualizacje ale również rysunki wykonawcze potrzebne ekipie wykończeniowej do zrealizowania projektu wraz z rysunkami dotyczącymi mebli „pod wymiar” oraz  spis wyposażenia z elementami składającymi się na dany projekt.

• Po wykonaniu rysunków są one przesyłane do inwestora w celu akceptacji. Wyjątek stanowią wizualizacje, które inwestor widzi dopiero w dniu przekazania projektu. Gdy projekt jest gotowy do przekazania ustalamy termin spotkania aby móc tego dokonać. Projekt otrzymują Państwo w 2 egzemplarzach drukowanych a następnie pliki elektroniczne, które są wysyłane drogą mailową.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zapraszamy